Férový tendr, iniciativa AKA

21 . Duben 2015

Férový tendr je společná iniciativa Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální agentury, která vznikla za účelem zlepšení systému výběrových řízení. Jejím cílem je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou obě strany profitovat.

"Férový tendr je společná iniciativa Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální agentury, která vznikla za účelem zlepšení systému výběrových řízení. Jejím cílem je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou obě strany profitovat.

Proces výběru agentury se na rozdíl od oblasti marketingové komunikace jako takové v posledních desetiletích příliš nezměnil. Zůstává v něm řada fenoménů, jejich užitečnosti pro samotná výběrová řízení lze s úspěchem pochybovat, a které lze těžko vysvětlit jinak, než prostě rutinní setrvačností. Pokusili jsme se společně se zástupci zadavatelů tyto fenomény pojmenovat a popsat, čím ve výběrových řízeních mohou škodit. A samozřejmě také jak a proč se jim vyhnout."

Prohlédněte si přehledné shrnutí pravidel a nechte si ověřit svůj brief na info@ferovytendr.cz!

Více na www.ferovytendr.cz