Kampaň o rozdílném důchodu mužů a žen

13 . Listopad 2015

Nezisková organizace Otevřená společnost ve spolupráci s agenturou DORLAND představila informační kampaň zaměřenou na rozdíly v platech žen a mužů a jejich následný vliv na výši starobních důchodů.

Otevřená společnost spolupracuje s Gender Studies a Nesehnutím na projektu Férové platy, férové penze, v němž spolu se zahraničními partnery zkoumá přístupy k rovnému odměňování v Polsku, Slovinsku, Slovensku a Rakousku. Zároveň shromažďuje pozitivní příklady, jimiž by se vlády zmíněných zemí mohly navzájem inspirovat.

„Projekt nás zaujal od první chvíle. Je to přesně ten typ, který považujeme za potřebné podpořit, protože informace obsažené v kampani jsou pro veřejnost velmi důležité. Navíc jsme mohli využít potenciál našeho kreativního oddělení,“ říká Lucie Češpivová, CEO agentury DORLAND, která aktuálně vstoupila do 25. roku své existence.

Kampaň se objeví v listopadu v ulicích Prahy a Brna i na internetu. „Agentura zajišťovala kompletní kreativní řešení kampaně a postarala se také o nákup nekomerčních prostor včetně výroby billboardů a letáků do tramvají,“ dodává Andrea Němečková, account managerka agentury DORLAND.

Vizualizace je k náhledu v národní galerii reklamy: http://galeriereklamy.mediar.cz/reklama/otevrena-spolecnost-podmerak-vas-napeni/