Novým šéfem digitální sekce je Tomáš Červený

17 . Prosinec 2015

Digitální sekci agentury DORLAND nově povede Tomáš Červený. Tomáš své profesionální zkušenosti získával jako Operation Director v agentuře Engine Room nebo jako Account Manager v agentuře DIMAR, Astron Studiu CZ či Konektoru.

K jeho klientům patřily mj. společnosti Audi, ČSOB, Mercedes, Mazda, Heineken, VW, Mercedes, Microsoft, Oriflame, P&G, Volvo aj.

Tomáš Červený

V DORLANDU se zabývá projekty např. pro Ministerstvo dopravy (tvorba online bannerů a zajištění mediálních prostor), Country Hotels & Restaurants (nové webové stránky vč. platební brány a rezervačního systému, příprava online kampaně pro rok 2016) nebo CBIC (příprava online kampaně pro rok 2016). Na starosti má rovněž interní online projekty a vytvoření vlastního CMS agentury DORLAND.

Tomáš vystudoval Anglicko-německou obchodní akademii v Praze. Marketing a komunikaci považuje nejen za svou práci, ale také za velký koníček. Zajímá se také o sporty všeho druhu a je aktivním hráčem ledního hokeje.

Digitální sekce DORLANDU nabízí klientům služby v oblasti online a mobilního marketingu, profesionální tvorby webů, microsites, portálů, video produkce, bannerových kampaní a brandingu, webové analytiky, poradenství apod. Šéf sekce je zodpovědný např. za digitální strategie klientů nebo adaptaci moderních digitálních technologií.